Preisblatt Strom Netznutzung 2024

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet icon SWL-STROM_NE_Preisblatt_ab010124_vorl._2023.10.12.xlsx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 43 kB (44179 bytes)